Phần cơm Thịt gà xào rau củ

Thành phần – Thịt gà xào rau củ – Cơm gạo dẻo thơm – Đậu phụ sốt cà – Bầu xào tỏi – Canh bí nấu tôm

Phần cơm Chả mực

Thành phần – Chả mực – Cơm gạo dẻo thơm – Đậu phụ sốt cà – Bầu xào tỏi – Canh bí nấu tôm

Phần cơm Cá hấp xì dầu

Thành phần – Cá hấp xì dầu – Cơm gạo dẻo thơm – Đậu phụ sốt cà – Bầu xào tỏi – Canh bí nấu tôm

Phần cơm Mực khô xào dứa

Thành phần – Mực khô xào dứa – Cơm gạo dẻo thơm – Đậu phụ sốt cà – Bầu xào tỏi – Canh bí nấu tôm

Phần cơm Thăn lợn chiên xù

Thành phần – Thăn lợn chiên xù – Cơm gạo dẻo thơm – Đậu phụ sốt cà – Bầu xào tỏi – Canh bí nấu tôm

Phần cơm Cải xào nấm hương

Thành phần – Cải xào nấm hương – Cơm gạo dẻo thơm – Giò lụa rim tiêu – Rau muống luộc – Canh sấu đánh chua

Phần cơm Đậu chiên xù

Thành phần – Đậu chiên xù – Cơm gạo dẻo thơm – Giò lụa rim tiêu – Rau muống luộc – Canh sấu đánh chua

Phần cơm Sườn rim ngũ vị

Thành phần – Sườn rim ngũ vị – Cơm gạo dẻo thơm – Giò lụa rim tiêu – Rau muống luộc – Canh sấu đánh chua

Phần cơm Cá ngừ sốt cà

Thành phần – Cá ngừ sốt cà – Cơm gạo dẻo thơm – Giò lụa rim tiêu – Rau muống luộc – Canh sấu đánh chua

Cơm Văn Phòng Cao Cấp – Cơm Văn Phòng – Cơm Trưa Văn Phòng